unnamed

TRANSPORT

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i izgrađenim kvalitetnim odnosima sa partnerima za sve vidove transporta, možemo organizovati prevoz roba do i iz svih dijelova svijeta. Naše osoblje će Vam predložiti optimalan način transporta uz maksimalno poštovanje rokova isporuke i prirode robe, te sigurnosti isporuke.

 

Unutar ovog segmenta koristimo različite vidove prevoza i dostave pošiljki :

        Cestovni

        Na sve zahtjeve naših klijenata odgovaramo brzom i pouzdanom isporukom do vrata primaoca bez obzira da li se radi o punom ili djelimičnom utovaru.

       

        Zbirni

Pogodan za manje pošiljke koje ne zauzimaju pun tovarni prostor. Ovaj vid prevoza obezbjeđuje optimalizaciju troškova prevoza po jedinici tereta uz maksimalnu sigurnost isporuke i brzinu dopreme.

 

Željeznički

Prevoz visokotonažne robe nezamisliv je bez željeznice. Naše dugogodišnje iskustvo i ugovori sa  domaćim  i stranim željeznicama, garancija su za najkvalitetnije i najekonomičnije aranžmane u korištenju ovog vida transporta.

 

Pomorski

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji  sa poznatim brodarima i njihovim agentima  organizujemo kontejnerske prevoze ili prevoz rasutih ili tečnih tereta širom svijeta.

Takođe realizujemo sve vrste lučkih usluga u svjetskim i posebno lukama u Jadranskom moru.

 

Kontejnerski

Ovaj vid multimodalnog transporta u internacionalnoj, posebno prekomorskoj trgovini u logističkom smislu predstavlja najekonomičniji i najbrži način kretanja robe. Korištenjem savremene tehnologije i naših poslovnih kontakata, u mogućnosti smo organizovati dopremu kako FCL tako i LCL pošiljki sa svih destinacija u svijetu.

 

Avio – cargo

Isporuka manjih pošiljki sa brzom dostavom jedino je moguća avionom. U tom segmentu možemo ponuditi  odgovarajući transport u odnosu na prirodu robe i brzinu isporuke sa bilo koje destinacije u svijetu.

               

                Specijalni prevoz

Mi organizujemo i prevoz vangabaritnih pošiljki, opasnih materijala prema ADR konvenciji kao i transport vozila u  cestovnom, željezničkom ili pomorskom prevozu.